Back to top

PRIODASAU

PARC GWLEDIG

HENBLAS

 

Y LLEOLIAD

PARC GWLEDIG

HENBLAS

 

Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Cymru, Parc Gwledig Hen Blas yw’r lleoliad perffaith ar gyfer y diwrnod o’ch breuddwydion. Wedi'i adeiladu ym 1811 ac yn cuddio ymhlith 77 erw o dir fferm ar Ynys Môn, mae gan y lleoliad teuluol hwn olygfeydd syfrdanol ar draws mynyddoedd Eryri.

 

Wedi'i adnewyddu'n ddiweddar a gyda llety ar y safle, mae ein fferm yn rhestredig i Radd II a'n hadeiladau moethus yn lleoliad perffaith ar gyfer pob agwedd o’ch diwrnod arbennig.

 

 

Rydym yn lleoliad defnydd unigryw, sy'n eich galluogi i ddefnyddio pob modfedd o'r tir i fwynhau diodydd, cerddoriaeth ac i ddod o hyd i'r cefndir perffaith ar gyfer eich lluniau.

 

 

Bydd ein cydgysylltwyr ymroddedig a phrofiadol yn tynnu’r straen a’r drafferth allan o drefnu eich diwrnod, gan ganiatáu i chi deimlo fel gwestai yn eich priodas eich hun.

Y SEREMONI

PARC GWLEDIG

HENBLAS

 

Gyda thrwydded ar gyfer seremonïau sifil, dewiswch un o'n lleoliadau syfrdanol.

 

Yr Oriel Gwyn

Yn eistedd hyd at 160 o westeion ac wedi'u leinio â chanhwyllyr, mae gan y gofod hyfryd llachar ac awyrog hwn olygfeydd syfrdanol ar draws y mynyddoedd.

 

Yr Ystafell Frecwast

Gyda'i le tân gwreiddiol, mae'r ystafell hon yn berffaith ar gyfer priodasau gaeafol clyd. Mae’n eistedd hyd at 60 o westeion.

 

Wrth ochr y Dwr

Mae’r gofod awyr agored hwn yn bodoli ymysg y blodau gwyllt sydd o amgylch glan y dwr. Mae’n eistedd hyd at 160 o westeion ac ar gael rhwng mis Ebrill a mis Medi.

BWYTA

PARC GWLEDIG

HENBLAS

 

1/10

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad bach rhamantaidd neu achlysur mawreddog, gall ein lleoliad defnydd unigryw eistedd rhwng 20 a 160 o westeion yn gyfforddus. Eisteddwch wrth y bwrdd yn ein neuadd ddawns sydd wedi’i llenwi gyda chanhwyllyr. 

Ar gyfer eich brecwast priodas, mae gennych chi’r rhyddid i greu eich bwydlen personol eich hun wrth drafod gydag un o'n tri arlwywr eithriadol.

Mae gan ein bar gynhyrchion lleol yn ogystal â'r holl frandiau y byddech chi'n disgwyl dod o hyd iddyn nhw.

PARATOI

PARC GWLEDIG

HENBLAS

 

1/6

Rydym yn cynnig y defnydd o’n hystafell baratoi priodasol ar gyfer bore'r briodas, ynghyd ag ystafell gawod, sychwyr gwallt, ystafell newid ar wahân, ac oergell gyda Prosecco i ddechrau'r diwrnod fel rydych chi'n bwriadu mynd ymlaen!

Dod o hyd i ni / Find us: Parc Gwledig Henblas, Bodorgan, Ynys Môn, Gogledd Cymru, LL62 5DL

Ffôn / Phone:  

07710 733 310

E-bost / Email: info@henblascountrypark.com

wedding venues wales

wedding venue

wedding reception venue

wedding venues near me

venues near me

cheap wedding venues

outdoor wedding venues

barn wedding venues

small wedding venues

cheap wedding venues near me

outdoor wedding venues near me

barn wedding venues near me

affordable wedding venues

wedding hall

places to get married near me

reception halls near me

wedding reception venues near me

destination wedding locations

small wedding venues near me

wedding halls near me

garden wedding venues

inexpensive wedding venues

places to get married

rustic wedding venues near me

barn venues near me

small wedding

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2020 gan/by Emberwood Creative

wedding sites

rustic wedding venues

wedding places

marriage hall near me

reception venues near me

castle wedding venues

wedding barns near me

all inclusive wedding venues

beach wedding venues

unique wedding venues

wedding locations

wedding places near me

airbnb wedding venues

intimate wedding venues

wedding barn

best wedding venues

wedding venues south wales

affordable wedding venues near me

reception venues

farm wedding

wedding garden

asian wedding venues

best places to get married

wedding locations near me

cheap banquet halls near me

budget wedding venues

wedding venues yorkshire

farm wedding venues

vineyard wedding venues

unusual wedding venues

local wedding venues